งานเทศกาลศิลปะนานาชาติซปัโปโร
Photo: Erika Kusumi

งานเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร(Sapporo International Art Festival ชื่อย่อ : SIAF)นั้นจะจัดขึ้นหนึ่งครั้ง
ในรอบ 3 ปีซึ่งเป็นงานเทศกาลแห่งนานาชาติที่จัดแสดงในสถานที่ต่างๆภายในตัวเมืองซัปโปโรและได้เปิดงาน
แสดงเป็นครั้งแรกขึ้นในปี 2014 มีคุณริวอิจิซาคาโมโตะคือผู้รับหน้าที่เป็นเกสต์ไดเร็คเตอร์โดยมีหัวข้อว่า
เมืองใหญ่กับธรรมชาติมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมต่างๆในแต่ละสถานที่ภายในตัวเมือง
SIAF2017 ที่จะมีขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นั้นคุณโยชิฮิเดะ โอโทโมะนักดนตรีจะมาเป็นเกสต์ไดเร็คเตอร์ เปิดการแสดง
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมวันที่ 1 ตุลาคม 2017 เป็นเวลา 57 วัน

งานเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร หัวข้อเทศกาลศิลปะคืออะไร?

หัวข้อของเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโรซึ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งที่2นี้คือ “เทศกาลศิลปะคืออะไร?”
ในตอนที่มีการขอให้รับหน้าที่เป็นเกสต์ไดเร็คเตอร์นั้น ในอันดับแรกที่ฉุกคิดขึ้นมาและคิดมาโดยตลอดแม้ใน
ขณะนี้ก็คือ “เทศกาลศิลปะ” นั้นคืออะไร อะไรคือ “ศิลปะ” หรือ และถ้านั่นเป็น “เทศกาล” แล้วจะเป็นลักษณะ
เช่นไร
หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั้น สิ่งที่ผมได้ดำเนินงานอยู่ในจำนวนกิจกรรมต่างๆที่ทำอยู่
นั้น ที่เป็นจุดหลักสำคัญเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆแล้วก็คือการสร้างสรรค์ “เทศกาล” ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน “เทศกาล”
ดังกล่าวนี้ไม่ใช่การสร้างสถานที่สำหรับร้องเพลงหรือเต้นรำเช่นนั้น แน่นอนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน แต่ทว่า
เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั้นก็คือการที่ได้สร้างสถานที่ที่ก่อให้เกิดทัศนคติในการมองโลกของก่อนการเข้าร่วมงานกับหลัง
การเข้าร่วมงานนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยมือของตนเองนั้นคือ “เทศกาล” ในความคิดของผม ในครั้งนี้ได้เพิ่ม “ศิลปะ” “นานาชาติ” และ “ซัปโปโร” เข้ามาร่วมในที่นี้ด้วย จะกล่าวอย่างไรดี

ได้คิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในที่สุดก็คิดว่าการที่ตนเองจะตอบคำถามเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่า
เสียดาย ด้วยการที่เป็นเทศกาลศิลปะที่ประชาชนในเมืองเข้าร่วมงานด้วย คำตอบนั้นมีอยู่ในจำนวนประชนในเมือง
แน่นอน และคิดว่าสำหรับคำถามเช่นนี้ คำตอบที่ถูกต้องนั้นไม่ได้จำเป็นต้องมีเพียงคำตอบเดียว ไม่ใช่เป็นการค้นหา
คำตอบหรือทฤษฎีที่ถูกต้อง แต่การที่ได้เคลื่อนไหวมือ ได้มองเห็นอะไรบางอย่างและรับความรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
จากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมากับใครบางคนนั้นเป็นการดีกว่า ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิด ถ้ามีคนร้อยคนก็มีร้อยความคิดเห็น
ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางครั้งการที่ความคิดเห็นไม่ได้เป็นในแนวเดียวกันนั้นกลับจะทำให้
มีตอบสนองซึ่งกันและกันเกิดเป็นความคิดใหม่หรืออาจจะเกิดสิ่งที่แปลกแหวกแนวออกไปหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมา
ก่อนขึ้นมาเสียอีก หากไม่เปิดใจให้กว้างเพื่อรองรับ “ความอุดมสมบูรณ์” ในความคิดนั้นเข้ามา ก็ไม่สามารถที่จะ
เปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกได้เป็นแน่

เป็นเทศกาลที่เพิ่งเริ่มขึ้นโดยให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ของภาคเหนือนั้นเป็นเวทีเปิดการแสดง นำสิ่งที่ชาวซัปโปโร
และชาวฮอกไกโดได้ทำขึ้นมาจนถึงวันนี้และสิ่งที่เทศกาลศิลปะครั้งที่แล้วคงรักษาไว้ให้มาประยุกต์ใช้,เงี่ยหูฟัง,
เพ่งมอง,สัมผัสความรู้สึกด้วยกาย,สงบเปิดใจกว้าง,บางครั้งก็ดื้อรั้น มาร่วมกันสร้าง “เทศกาลศิลปะ” ที่ทำได้เฉพาะ
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นด้วยกันเถอะ การที่ว่าศิลปะคืออย่างนี้หรือดนตรีคืออย่างนี้นั้นเก็บเอาไว้ว่ากันทีหลัง มาร่วม
กันสร้าง “เทศกาลศิลปะ” ใหม่ที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า “นี่แหละคือซัปโปโร!” กันเถอะ หากได้ร่วมงานกับ
ทุกท่านที่ได้มาพบกันณ ที่นี้แล้วล่ะก็น่าจะสามารถจะสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งนั่นก็คือความรู้สึกสังหรณ์
ใจที่น่าตื่นเต้นยินดีของผม

เกสต์ไดเร็คเตอร์ เทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร 2017
โยชิฮิเดะ โอโทโมะ

การแจ้งเตือนการเปิดข้อมูลอย่างย่อ

ชื่อ
งานเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร 2017(SIAF2017)
ระยะเวลา
วันที่ 6 สิงหาคม 2017 (วันอาทิตย์) – วันที่ 1 ตุลาคม 2017 (วันอาทิตย์) [เป็นเวลา 57 วัน]
หัวข้อ
เทศกาลศิลปะคืออะไร?
เกสต์ไดเร็คเตอร์
โยชิฮิเดะ โอโทโมะ
สถานที่จัดงาน
เขตซูซูกิโนะ / เขตทานูกิโคจิ / เขตมารุยามะ / ซัปโปโรเกจุซึโนะโมริ / อาคารข้อมูลซัปโปโรชิ / โมเอเระนูมะโคเอน
อื่นๆ

SIAF2017 สเปเชี่ยล บิ๊ก แบนด์ (ทีมวางแผนงาน)

ในครั้งนี้คุณโยชิฮิเดะ โอโทโมะได้ก่อตั้ง “SIAF2017 สเปเชี่ยล บิ๊ก แบนด์โดยเปรียบทีมวางแผนงาน SIAF2017
นั้นให้เป็นวงดนตรี เหล่าสมาชิกวงดนตรีที่มีแบ็คกราวด์ต่างๆจะมารวมตัวกันที่คุณโยชิฮิเดะ โอโทโมะซึ่งเป็น
มาสเตอร์ของวงดนตรี ดึงผู้คนจำนวนมากให้เข้ามาร่วมด้วยพร้อมกับพูดคุยกันแบบสดๆโดยไม่ได้ตระเตรียมการมา
ก่อนทำซ้ำๆกันเช่นนี้สร้าง ขึ้นเป็น SIAF2017 วงดนตรีนี้มีกำหนดจะแสดงดังเช่นวงดนตรีฮายาชิของบ้งโอะโดะริ
เมื่อการร่ายรำเริ่มขึ้น ใจกลางนั้นวงดนตรีก็จะค่อยๆเล่นท่วงทำนองดนตรีให้สอดคล้องกับวงดนตรีฮายาชิ นักร่ายรำ
แต่ละคนก็จะร่ายรำไปซึ่งเป็นการเชื้อชวนผู้ร่วมงานทุกๆท่านให้เข้าร่วมด้วย แนวจินตนาการนี้จะเป็นการซ้อนภาพ
ลักษณะของเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร จากนี้ไปจะเริ่มดำเนินการในโปรเจคต่างๆ เป็นการเริ่มการเตรียมการ
ของเทศกาลศิลปะ

SIAF2017 สเปเชี่ยล บิ๊ก แบนด์ (ทีมวางแผนงาน)

แบนด์ มาสเตอร์ (เกสต์ไดเร็คเตอร์)

โยชิฮิเดะ โอโทโมะ

ปรับเสียงเครื่องดนตรี (ที่ปรึกษา)

โยชิอาคิ นูมะยามะ

สมาชิกวงดนตรี (สมาชิกร่วมวง)

ทาคาฮิโระ อุรุชิ,ซาโตชิ คาโตะโนะ,เทะซึยะ คิโนะ,จิอาคิ ซาคางุจิ,นาโอคิ ซาโต้,โย นาคาจิมะ,ซาโตชิ ฮาตะ, อาซามิ โฮโซคาวา,มายุนคิคิ(มาเรอุเรอุ),คาซูมิ มิยาอิ,โทโมโคะ ยาบุมาเอะ